Magic Madrid

Or Eventoplus 2012

Magic Madrid va ser un esdeveniment que formava part d'un viatge d'incentius del Banc Santander Estats Units, amb la presència de Ferrari. Nuevofactor es va ocupar del disseny, la idea, la producció i la coordinació integral de l'esdeveniment, mentre que l'entreteniment artístic va ser a càrrec de Sintonizart. No hi ha dubte que Nuevofactor i Sintonizart formen un equip ideal que ha tingut un excel·lent reconeixement en el sopar de gala dels premis.