Esdeveniments Experiencials

Els assistents com a protagonistes

Els esdeveniments experienciales són el camí ideal per a transmetre els valors d'una marca. La decoració, el càtering, la música i els espectacles són els elements que donen forma a l'experiència que viuen els assistents.

Perquè els convidats s'involucrin a nivell emocional és primordial la creativitat. Els espectacles i les animacions segueixen un fil conductor, un guió que ha d'aconseguir despertar tant els sentits com la ment dels assistents.